مجتبی مخدومی

2022/09/26

بخشنامه های هفته گذشته اتاق اصناف در خصوص پاویون ها ، برگزاری نمایشگاه های خارجی و همچنین بر قراری مراکز تجاری در سایر کشور ها ، جهت بهره برداری فعالان اقتصادی

2022/09/24

رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) بر مسلمانان جهان تسلیت باد.

2022/09/21

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص پیگیری اجرای دقیق ماده ۶۳ مکرر قانون وظیفه عمومی در استان فارس

2022/09/21

بخشنامه های هفته گذشته اتاق اصناف در خصوص پاویون ها ، برگزاری نمایشگاه های خارجی و همچنین بر قراری مراکز تجاری در سایر کشور ها ، جهت بهره برداری فعالان اقتصادی

2022/09/21

قابل توجه کلیه اعضاء تحت پوشش : دستورالعمل ضوابط و شرایط تبلیغات در فضای مجازی

قابل توجه کلیه اعضاء تحت پوشش:  دستور العمل ضوابط و شرایط تبلیغات در فضای مجازی :
2022/09/16

اربعین حسینی بر تمامی شیعیان جهان تسلیت باد

2022/09/14

قابل توجه عرضه کنندگان ظروف ملامین : بخشنامه اتاق اصناف در خصوص لیست برخی از برندهای ظروف ملامین فاقد مجوز استاندارد

2022/09/14

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص کاهش عوارض گمرکی ۱۷۱ کالای وارداتی به اقلیم کردستان عراق

2022/09/14

بخشنامه های هفته گذشته اتاق اصناف در خصوص پاویون ها ، برگزاری نمایشگاه های خارجی و همچنین بر قراری مراکز تجاری در سایر کشور ها ، جهت بهره برداری فعالان اقتصادی

2022/09/07

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی

2022/09/07

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تخفیف ۲۵ درصدی عوارض کسب و پیشه تا ۵ آبان ماه سال جاری

2022/09/07

بخشنامه های هفته گذشته اتاق اصناف در خصوص پاویون ها ، برگزاری نمایشگاه های خارجی و همچنین بر قراری مراکز تجاری در سایر کشور ها ، جهت بهره برداری فعالان اقتصادی