قابل توجه کلیه همکاران گرامی : بخشنامه الزام درج قیمت کالا و خدمات در کلیه واحدهای صنفی