2021/07/08

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اعمال محدودیتها با توجه به آخرین مصوبات ستاد استانی مدیریت کرونا و تغییر وضعیت شهرستان شیراز از نارنجی به قرمز

2021/07/28

عید سعید غدیر خم عید امامت و ولایت بر تمام مسلمانان جهان به خصوص همکاران گرامی تبریک و تهنیت باد.

2021/07/27

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اجرای مرحله دوم طرح رجیستری موبایل واره ها

2021/07/27

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مرکز خدمات نیکوکاری حضرت احمد ابن موسی (ع)

2021/07/24

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فهرست صنایع دستی شاخص استان

2021/07/24

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر تقویت اجرای پروتکل های بهداشتی با توجه به شرایط کنونی کشور در خصوص بیماری کرونا

   
2021/07/20

عید سعید قربان ، عید بندگی و اطاعت پرودگار بر کلیه مسلمانان جهان به خصوص همکاران گرامی تبریک و تهنیت باد

2021/07/19

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص توصیه های کاربردی اقدامات ایمنی جهت پیشگیری از سرقت در واحدهای صنفی

2021/07/19

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص صرفه جوئی در مصرف آب و برق

 
2021/07/06

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فراخوان داوطلبی عضویت نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختلاف شهرستان شیراز