۱۳۹۸/۰۸/۲۵

قابل توجه آن دسته از اعضاء که اشتراک گاز نداشته و متقاضی کوپن نفت می باشند

همکاران گرامی که فاقد اشتراک گاز می باشند می توانند با همراه داشتن مهر مغازه از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ جهت تکمیل فرم های مربوطه […]
۱۳۹۸/۰۹/۱۳

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص همایش بزرگ اوراسیا در ساختمان خلیج فارس واقع در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ایران

۱۳۹۸/۰۹/۰۶

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اطلاع رسانی واحدهای صنفی که در ناآرامی های اخیر و در پی افزایش قیمت بنزین ، دچار خسارت شده اند به اتحادیه مربوطه

۱۳۹۸/۰۹/۰۶

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص لازم الاجرا بودن قانون تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستری تک برگ

۱۳۹۸/۰۹/۰۶

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر تخصیص کدپستی به واحدهای صنفی و مراکز نگهداری کالا در مناطق ویژه اقتصادی توسط شرکت ملی پست

۱۳۹۸/۰۹/۰۶

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام و به روز رسانی اطلاعات در سامانه جامع انبار

۱۳۹۸/۰۹/۰۶

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام و ورود اطلاعات در سامانه ستاد ، جهت اعضائی که با ارگانهای دولتی همکاری دارند

۱۳۹۸/۰۹/۰۶

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص گزارش تخلف سودجویان در پی افزایش قیمت بنزین

۱۳۹۸/۰۸/۲۱

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فراخوان ثبت نام در دوره “آشنائی با مدیریت کیفیت جامع “

۱۳۹۸/۰۸/۲۱

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تسریع در پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری