2020/08/06

قابل توجه کلیه واحدهای صنفی : “بخشنامه مجدد اتاق اصناف در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل”

2020/06/15

لزوم ثبت نام واحدهای صنفی دارای انبار در سامانه جامع انبارها

با توجه به بخشنامه های مکرر اتاق محترم اصناف مرکز استان فارس به اطلاع اعضاء تحت پوشش می رساند کلیه اعضائی که دارای انبار جهت واحد […]
2020/08/12

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تشدید حفاظت فیزیکی انبارها و استفاده از تجهیزات اطفاء حریق و وسایل نظارتی و مراقبتی

2020/08/05

بخشنامه اتاق اصناف با موضوع دستورالعمل مربوط به ویروس کرونا

2020/08/05

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸

2020/08/05

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برنامه واگذاری سهام شرکت واگذاری سهام شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس واقع در استان اردبیل

2020/08/05

بخشنامه اتاق اصناف پیرامون صرفه جوئی در مصرف برق

2020/07/29

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص محدودیتهای کرونائی اعمال شده در شهرستانهای با وضعیت قرمز استان از جمله شیراز

2020/07/23

بخشنامه اتاق اصناف پیرو مکاتبات قبلی در خصوص ثبت نام صنوف آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا

2020/07/14

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مهلت ارائه اظهار نامه سال ۱۳۹۸ به اداره دارائی

2020/07/14

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تعرفه درمانی بخش دولتی