2020/05/31

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص لزوم ثبت نام کلیه واحدهای صنفی در سامانه سلامت

2020/05/31

بخشنامه مهم اتاق اصناف در مورد اطلاعیه اداره محترم اماکن عمومی در خصوص مراجعه افراد سودجو به واحدهای صنفی

2020/05/27

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص راهنمای اخذ تسهیلات ویژه کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

2020/05/27

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تغییر مکان دفتر سامانه ستاد

2020/05/20

نامه اتاق اصناف در خصوص مصوبات جلسه ستاد ملی مدیریت بحران و موعد مقرر جهت ارائه اظهارنامه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

2020/05/20

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مساعدت لازم بابت استمهال تعهدات تقسیطی مالیاتی اصناف

2020/05/20

بخشنامه اتاق اصناف جهت ثبت نام آنلاین و غیر حضوری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در راستای کاهش مراجعات جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

2020/05/20

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام اعضاء در سامانه جامع روابط کار

2020/05/16

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام جهت کلاسهای آموزش حضوری و غیرحضوری کارفرمایان

2020/05/06

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص دستورالعمل استفاده از ظروف یکبار مصرف