۱۳۹۸/۰۸/۲۱

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فراخوان ثبت نام در دوره “آشنائی با مدیریت کیفیت جامع “

۱۳۹۸/۰۸/۲۱

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تسریع در پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری

۱۳۹۸/۰۸/۱۹

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مباحث مربوط به برات و خرید دین و گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی

۱۳۹۸/۰۸/۱۹

فراخوان ثبت نام در دوره های آموزشی آشنائی با فرایند ثبت و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و کاربرد فناوری نانو در صنعت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اختصاص کد پستی به روستاها جهت درج مشخصات محل های نگهداری کالا در روستاها در سامانه انبار

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

قابل توجه متقاضیان کوپن نفت پائیز و زمستان

 همکاران گرامی : بنا به بخشنامه شماره ۱۱۰/۳/۷۳۱۵ مورخه ۹۸/۸/۶ اتاق اصناف کلیه متقاضیان کوپن نفت می بایست تقاضای خود را همراه با شناسه صنفی در […]
۱۳۹۸/۰۸/۱۱

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام واحدهای صنفی به تعیین تکلیف اسناد خرید و ثبت نام در سامانه جامع تجارت

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص قانون صدور چک

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

فراخوان ثبت نام و شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی محصولات مصرفی پاکستان شهر کراچی یکم الی سوم آذرماه

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

قابل توجه کلیه همکاران گرامی : بخشنامه الزام درج قیمت کالا و خدمات در کلیه واحدهای صنفی