2022/05/18

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر فهرست کالاها و اقدامات اسیب رسان به حوزه سلامت

2022/05/18

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام واردکنندگان تجهیزات و دستگاه های خط تولید به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و دریافت کدنقش

2022/05/18

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری سومین نمایشگاه آموزش – فناوریهای نوین آموزشی – خدمات و صنایع وابسیته

2022/05/11

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ابلاغ آخرین ضرائب سود مجاز کالاهای مورد عرضه

2022/05/11

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص بخشودگی جرائم و نحوه تقسیط بدهی مالیاتی در سال ۱۴۰۱

2022/05/11

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

2022/05/11

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص لیست ۶۰ مورد از خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه eservices

2022/05/11

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر هشدارهای پلیس آگاهی در خصوص دوربین های مداربسته موجود در واحدهای صنفی

2022/05/11

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری جشنواره ملی استارتاپ

2022/05/11

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی لینک نظر سنجی در خصوص اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده به جای درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا