2022/09/07

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تخفیف ۲۵ درصدی عوارض کسب و پیشه تا ۵ آبان ماه سال جاری

2022/09/07

بخشنامه های هفته گذشته اتاق اصناف در خصوص پاویون ها ، برگزاری نمایشگاه های خارجی و همچنین بر قراری مراکز تجاری در سایر کشور ها ، جهت بهره برداری فعالان اقتصادی

2022/08/31

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری هپاتیت B

2022/08/31

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص قبول مشکل سامانه اظهارنامه های مالیاتی مربوط به سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و نحوه رفع جرائم مربوط به تاخیر در تسلیم اظهار نامه برای این دو سال

2022/08/31

بخشنامه مجدد اتاق اصناف در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی و بخشنامه های مرتبط با آن

2022/08/31

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تفویض اختیار بدون پیش شرط بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هرسال برای مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

2022/08/31

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص استقرار میزخدمت عمومی اداره کل دارائی از روز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ به مدت دو هفته

2022/08/31

بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر دستورالعمل جدید اداره امور مالیاتی و ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۱

2022/08/31

بخشنامه مجدد اتاق اصناف در خصوص الزام واحد های صنفی به نصب برچسب دوبعدی یا ” QR-CODE ” نظارت مردمی در معرض دید مشتریان

2022/08/31

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص نمایشگاه های تخصصی ایران در قطر در مهر ماه سال جاری