قابل توجه کلیه همکاران گرامی : بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام نصب پروانه کسب در واحدهای صنفی به نحوی که قابل رؤیت برای مراجعه کنندگان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.