قابل توجه همکاران گرامی : تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و راهنمای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان