عید سعید قربان ، عید بندگی و اطاعت پرودگار بر کلیه مسلمانان جهان به خصوص همکاران گرامی تبریک و تهنیت باد