دستورالعمل بهداشتی استفاده از ظروف مناسب جهت عرضه مواد غذائی و نوشیدنی های گرم

قابل توجه همکاران محترم :

طی بخشنامه اتاق اصناف مرکز استان فارس که به پیوست نامه مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس منضم به نامه معاون محترم بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان فارس به این اتحادیه ارسال گردیده است دستور العمل ساماندهی بهداشتی استفاده از ظروف مناسب جهت عرضه مواد غذائی و اشامیدنی گرم ابلاغ گردید .

دیدگاه ها بسته شده است