درباره ما

علیرضا شرقی

ریاست اتحادیه


اعضای کمیسیون بازرسی

مجید فرهنگیان


محمد ستایش


حمیدرضا گل پر


مجتبی تصمیم قطعی


علیرضا حکمت


اعضای کمیسیون فنی و آموزش

احمد احمدی


کریم فرهنگیان


سید علی میرباقری


حسام الدین نطاق


امین صحرائی


اعضای کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

غلامرضا صحرائی


محمدرضا هنرور


پیمان تاتار


سید محمد حسینی موسوی


قدرت اله محمدی


غلامرضا شفیعی

خدمات


مجتبی مخدومی

کارمند


علی پذیرش

مدیر اجرایی


محمد گرامی شیرازی

حسابدار