بخشنامه اتاق اصناف پیرامون هشدارهای پلیس در خصوص دوربین های مداربسته