بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر پاسداشت زبان فارسی و ممنوعیت استفاده از اسامی و عنوانهای بیگانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.