بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر ممنوعیت برگزاری مراسم شاد و مفرح در واحدهای صنفی طی دهه فاطمیه