بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر دستور العمل طرح تشدید بازرسی و نظارت ویژه ایام پایانی سال و عید نوروز