بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر تغییر قوانین مربوط به نحوه اعتراض بر مالیات تشخیصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.