بخشنامه اتاق اصناف ر خصوص تاسیس مرکز تجاری ایران در آلماتی قزاقستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.