بخشنامه اتاق اصناف در خصوص پیاده سازی روش های فروش غیرحضوری از جمله اینترنتی و تلفنی با رعایت کلیه موازین بهداشتی در شرایط موجود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.