بخشنامه اتاق اصناف در خصوص هشدارهای پلیس در زمینه دوربین های مداربسته