بخشنامه اتاق اصناف در خصوص نمایشگاه تخصصی بازی های فکری ، رایانه ای و دیجیتالی از تاریخ ۲۹ خرداد ماه لغایت ۲ تیر ماه