بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ممنوعیت ارائه تصاویر دوربین های مداربسته به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز اداره نظارت بر اماکن عمومی