بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی شرکت صنایع هوائی شهپر آسمان امیران جهت آموزش هوافضا و هوانوردی برای سنین ۱۲ تا ۱۸ سال