بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مصوبات سی امین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در راستای جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ کالاها و خدمات