بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فراخوان اصناف علاقه مند به تجارت با کشور بلاروس جهت حضور در هیئت تجاری ایران