بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ضرورت ایجاد تسهیلات لازم برای واردات واکسن کرونا توسط بخش غیردولتی