بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام جهت شرکت در چهاردهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر