بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام افراد علاقه مند به فعالیت های کاریابی در سامانه مجوز ها