بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تفویض اختیار بدون پیش شرط بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هرسال برای مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.