بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ترتیبات اجرائی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.