بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران جمهوری اسلامی ایران در شهرهای تاشکند و دوشنبه