بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی ، درمانی بهداشتی و گردشگری سلامت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس