بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برخی تغییرات در خصوص مالیاتهای مستقیم با توجه به مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد مدیریت کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.