بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اینکه از تاریخ ۹۹/۸/۱۵ صرفاً ثبت موجودی ، ورودی و خروجی کالا ها در سامانه انبارها ملاک عمل می باشد و اعلام موجودی خارج از این سامانه اعتباری نخواهد داشت