بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام به رعایت هرچه بیشتر ضوابط انتظامی و بهداشتی در واحدهای صنفی طی ماههای محرم و صفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.