بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اعلام آمادگی اداره کل بهزیستی برای دریافت نذورات ، هدایای نقدی و غیر نقدی با هدف کمک رسانی به معلولین ، ایتام و نیازمندان