بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اعطای مهلت دوماهه وصول اقساط بانکی کلیه فعالان اقتصادی در بخش تولید کالا ئ خدمات و صنوفی که از کرونا آسیب دیده اند