اطلاعیه مهم : (قابل توجه کلیه همکاران گرامی) عدم برگزاری مناسبت های مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی