فراخوان ثبت نام و شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی محصولات مصرفی پاکستان شهر کراچی یکم الی سوم آذرماه