بخشنامه اتاق اصناف در مورد توصیه های پلیس آگاهی استان فارس در استفاده صحیح از دوربین های مدار بسته واحد های تجاری