بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری نهمین نمایشگاه لاستیک ، پلاستیک و ماشین آلات وابسته ۱۷ لغایت ۲۰ دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس