نامه اتاق اصناف در خصوص راه اندازی سامانه شکایات اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان تلفن و لوازم جانبی شیراز