قابل توجه همکاران گرامی که تمایل به ثبت برند تجاری خود دارند.