راهنمای عضویت در اتحادیه

مراحل و مدارک مورد نیاز عضویت در اتحادیه :

دریافت پروانه کسب برای راه اندازی فروشگاه یا واحد تجاری در هر صنف یا رسته ای لازم و ضروری است و بدون این مجوز نمی توان در مغازه کسب و کار خود را راه انداخت. طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

اخذ پروانه کسب مراحل مختلفی دارد که این مراحل به اختصار برای شما عزیزان شرح داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

مراحل اخذ پروانه کسب برای اشخاص حقیقی و یا نماینده شرکت (شخص حقوقی) تفاوتهائی دارد که در ذیل به آن می پردازیم :

مراحل اخذ پروانه کسب جهت اشخاص حقیقی:

۱- مراجعه حضوری به اتحادیه و یا تماس با تلفن های اتحادیه به شماره ۳۷۳۸۸۵۷۵- ۳۷۳۶۱۷۸۱ و  اخذ کد رهگیری جهت  ثبت نام اعضاء جدید در سایت اتحادیه

۲- ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف(www.iranianasnaf.ir) (با همراه داشتن عکس ، شناسنامه ، کارت ملی ، اجاره نامه و یا سند واحد صنفی به یکی از کافی نت های سطح شهر مراجعه و حتماً در  پایان ثبت نام اینترنتی ، برگ پرینت نهائی و کد رهگیری را دریافت نمائید.) و ثبت نام و تکمیل مشخصات در سایت اتحادیه.

۳- برگ پرینت ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف را به همراه مدارک ذیل به اتحادیه جهت تشکیل پرونده ارائه نمائید.

الف ) ۴ قطعه عکس ۴x۳                                    ب) کپی تمام صفحات شناسنامه                           ج ) کپی کارت ملی

د) کپی گواهی پایان خدمت یا معافیت یا اشتغال به تحصیل یا گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه جهت برادران ( باستثنای متقاضیان بالای ۵۰ سال )

ه) کپی اجاره نامه یا سند مالکیت                                                     و) یک عدد پوشه فایلی

ز) تعهد محضری اجاره نامه (اگر اجاره نامه محضری باشد احتیاجی به این مورد نیست)

ح) مبلغ حق عضویت سال اول (مبلغ مورد نظر با توجه به متراژ واحد صنفی ، موقعیت جغرافیائی و رسته مورد نظر توسط هیئت مدیره اتحادیه مشخص می گردد.)

ط) تعهد مبارزه با پولشوئی و تعهد عدم تداخل صنفی با سایر رسته های اتحادیه و رسته های اتحادیه های دیگر

۴- بررسی تقاضا از سوی اتحادیه و  بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه

۵- طرح درخواست پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره و اخذ پاسخ مثبت جهت فعالیت در صنف و عضویت در  اتحادیه

۶-  ارائه رضایتنامه شرکاء مبنی بر صدور پروانه کسب به نام متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی در صورت وجود شریک در قرارداد ملک و یا جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی

۷- اخذ و ارائه جوابیه آزمایشگاه مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر

۸- اخذ و ارائه جوابیه اداره تشخیص هویت مبنی بر سوء پیشینه کیفری

۹- اخذ و ارائه جوابیه اماکن مبنی بر دارا بودن شرایط انتظامی و فردی و تأیید نام تابلو محل کسب

* تشخیص الزام  بند های ۷ ،۸ و ۹ بنا به رسته انتخابی و صلاحیت فردی ، بر عهده هیئت مدیره اتحادیه می باشد ؛ در صورت تشخیص هیئت مدیره در خصوص عدم نیاز موارد ذکر شده ، فرد صنفی جهت عضویت در اتحادیه  لزومی به اخذ و ارائه این موارد ندارد.

۱۰- اخذ و ارائه گواهی شرکت در کلاس آموزش اصناف مبنی بر گذراندن دوره آموزشی ویژه اصناف (اگر در سال های قبل جهت صنف دیگری گواهی شرکت در کلاس های آموزش اصناف اخذ شده است حتماً مورد را به اتحادیه اطلاع دهید)

۱۱- تأیید استعلام مالیات توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی از طریق سامانه ایرانیان اصناف

۱۲- طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

۱۳- صدور پروانه کسب

مراحل اخذ پروانه کسب جهت اشخاص حقوقی:

۱- مراجعه حضوری نماینده و یا مدیر عامل شرکت به اتحادیه و یا تماس با تلفن های اتحادیه به شماره ۳۷۳۸۸۵۷۵- ۳۷۳۶۱۷۸۱ و اخذ کد رهگیری جهت  ثبت نام اعضاء جدید در سایت اتحادیه

۲- ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف(www.iranianasnaf.ir) توسط مدیر عامل شرکت (با همراه داشتن عکس ، شناسنامه ، کارت ملی ، اجاره نامه و یا سند مکان شرکت به یکی از کافی نت های سطح شهر مراجعه و حتماً در پایان ثبت نام اینترنتی ، برگ پرینت نهائی و کد رهگیری را دریافت نمائید.) و ثبت نام و تکمیل مشخصات در سایت اتحادیه

۳- برگ پرینت ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف را به همراه مدارک ذیل به اتحادیه جهت تشکیل پرونده ارائه نمائید.

الف ) ۴ قطعه عکس ۴x۳                                ب) کپی تمام صفحات شناسنامه                                 ج ) کپی کارت ملی

د) کپی گواهی پایان خدمت یا معافیت یا اشتغال به تحصیل یا گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه جهت برادران ( باستثنای متقاضیان  بالای ۵۰ سال )

ه) کپی اجاره نامه یا سند مالکیت به نام شرکت و مدیر عامل و ذکر نام شرکا                                         و) یک عدد پوشه فایلی

ز) تعهد محضری اجاره نامه (اگر اجاره نامه محضری باشد احتیاجی به این مورد نیست)

ح) کپی اساس نامه ، آگهی تأسیس و آگهی روزنامه شرکت

ط) مبلغ حق عضویت سال اول (مبلغ مورد نظر با توجه به متراژ واحد صنفی ، موقعیت جغرافیائی و رسته مورد نظر توسط هیئت مدیره اتحادیه مشخص می گردد.)

ی) تعهد مبارزه با پولشوئی و تعهد عدم تداخل صنفی با سایر رسته های اتحادیه و رسته های اتحادیه های دیگر

۴- بررسی تقاضا از سوی اتحادیه و  بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه

۵- طرح درخواست پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره و  اخذ  پاسخ مثبت جهت فعالیت در صنف و عضویت در  اتحادیه

۶-  ارائه رضایتنامه شرکاء مبنی بر صدور پروانه کسب به نام متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی

۷- اخذ و ارائه جوابیه آزمایشگاه مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر

۸- اخذ و ارائه جوابیه اداره تشخیص هویت مبنی بر سوء پیشینه کیفری

۹- اخذ و ارائه جوابیه اماکن مبنی بر دارا بودن شرایط انتظامی و فردی و تأیید نام تابلو محل کسب

* تشخیص الزام  بند های ۷ ،۸ و ۹ بنا به رسته انتخابی و صلاحیت فردی ، بر عهده هیئت مدیره اتحادیه می باشد . در صورت تشخیص هیئت مدیره در خصوص عدم نیاز موارد ذکر شده ، فرد صنفی جهت عضویت در اتحادیه  لزومی به اخذ و ارائه این موارد ندارد.

۱۰- اخذ و ارائه گواهی شرکت در کلاس آموزش اصناف مبنی بر گذراندن دوره آموزشی ویژه اصناف (اگر در سال های قبل جهت صنف دیگری گواهی شرکت در کلاس های آموزش اصناف اخذ شده است حتماً مورد را به اتحادیه اطلاع دهید)

۱۱- تأیید استعلام مالیات توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی از طریق سامانه ایرانیان اصناف

۱۲- طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

۱۳- صدور پروانه کسب

* در خصوص رسته فروش ظروف یکبار مصرف با توجه به اینکه می بایست اداره بهداشت رعایت اصول بهداشتی را در واحد صنفی تأئید نماید لذا اخذ گواهی اداره بهداشت الزامی می باشد (دارا بودن متراژ مورد نظر اداره بهداشت ، از کف تا سقف دیوار ها کاشی و سرامیک شده باشد ، واحد صنفی دارای آب و راه آب باشد و …) ؛ و به همین دلیل کلیه رسته های دیگر می بایست از عرضه و فروش ظروف یکبار مصرف اکیداً خودداری نمایند.

* در خصوص رسته شهربازی کوچک نگهداری کودک تأئیدیه کمیسیون فنی اتحادیه ، معرفی یک نفر از کادر مشغول به کار در واحد مورد نظر با مدرک مربی کودک ، رعایت موارد ایمنی محیط و رعایت مسائل بهداشتی الزامی می باشد.

* در انتها باز تأکید می گردد با توجه به اینکه در صورت عدم رعایت شرایط و ضوابط مخصوص به هر رسته صنفی، این اتحادیه از صدور پروانه کسب جهت فرد صنفی معذور می باشد لذا قبل از شروع فعالیت حتماً در خصوص شرایط رسته مورد نظر با کارشناسان اتحادیه مشورت نمائید.

جهت دانلود شرح شغلی رسته های اتحادیه اینجا را کلیک نمائید.

جهت دانلود قانون نظام صنفی اینجا را کلیک نمائید.