بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری جشن های مناسبتی دهه فجر