بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر هشدارهای پلیسی در خصوص دوربین های مدار بسته