بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر ممنوعیت برگزاری هرگونه نمایشگاه ، حراج فصلی و فروش فوق العاده ، با توجه به شرایط بیماری کرونا