بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری نمایشگاه بازرگانی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق