بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اطلاع رسانی عرضه سهام شرکت پالایش نفت شیراز